Giảm tối đa: 99.000 đ. ĐH tối thiểu: 900.000 đ. Áp dụng: Từ DHC.