Giảm tối đa: 50.000 đ. Đơn hàng tối thiểu: 50.000 đ. Áp dụng: Từ Thiên Long