Giảm tối đa: 100.000 đ. ĐH tối thiểu: 200.000 đ. Hiệu lực: 21H ngày 14/09. Áp dụng: Giày dép nữ.