Giảm tối đa: 50.000 đ. ĐH tối thiểu: 100.000 đ. Hiệu lực: 10H ngày 14/09. Áp dụng: Giày dép nữ.